X
     
 

Information om besökarens integritet

Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera dig om att vi använder s.k. temporära cookies. Om du inte accepterar det kan du lämna webbplatsen genom att stänga webbläsarfönstret.

SFS 2003:389, 6 kap. Integritetetsskydd
18 Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

« Bakåt